• Tahsisli Parsel Sayısı : 41
 • Boş Parsel Sayısı : 0

  Ege Bölgesi  Sanayi Odasının İzmir Valiliğine Torbalı İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması için müracaatı üzerine Torbalı İlçesi Ahmetli-Yeniköy arasındaki Kabacakırı Mevkii Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak tasarlanmış ve Torbalı Organize Sanayi Bölgesi 1996 yılı yatırım programının yayınlandığı 17.05.1996 tarih ve 22639 mükerrer sayılı resmi gazetede yer almıştır. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi (08.12.1998 tarihinde) yapılan ve 260 hektarlık OSB alanı olarak önerilen Bölgemiz ilk etapta yaklaşık 665.000 m2 (66.5 hektar) olarak onaylanmış ve 2003 yılı Haziran ayı sonunda Bölgemiz sınırları kesinleşmiştir. Bu gelişmelerden sonra alanımızın Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu yaptırılmış ve ilgili Bakanlıklarca onaylanmıştır.Bu gelişmelerden sonra Bölgemiz katılımcı kuruluşumuz olan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odasından teşkil eden müteşebbis heyetçe hazırlanan KURULUŞ PROTOKOLÜMÜZ 29.04.2004 tarihinde onaylanmış ve Temsil Yetki Belgesi alınarak Tüzel Kişiliğimiz tescil edilmiştir.

   

   

  KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

  Bölgemizin Organize Sanayi Bölgesi olarak onaylanmasını takiben sınırlarımız içerisinde  bulunan hazine arazileri ve özel mülkiyete ait şahıs arazileri (rızaen alım, bazıları ise mahkeme yolu ile ) satın alınmış ve bu parselin tamamı TORBALI Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilmiş ve bahsi geçen parsellerin tapuları bölgemiz adına çıkartılmıştır. Ayrıca giriş yolu üzerinde bulunan parsellerde ifraz edilerek kamulaştırılmış ve rızaen  satın alınmıştır.

   

  HAZİNE ARAZİLERİNİN DURUMU

  Bölgemiz içinde kalan toplam 122.940.13 m2’lik Hazine arazisinin bedeli ödenmiş olup tapuları Bölgemiz adına çıkartılmıştır. Hazine arazilerinin toplamı Bölgemizin yaklaşık % 20 sine tekabül etmektedir.

   

  JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ZEMİN ETÜD YAPILMASI

  Organize Sanayi Bölgesi alanımızın dönemin  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2003 yılında Gözlemsel Jeolojik Etüt işi daha önce yapılmış olup , İmar Planına Esas Jeoteknik Zemin Etüdü işi de tamamlanmış, Bakanlığa vize ettirilmiştir.

   

  ALT YAPI ETÜT PROJE VE İMALAT İŞLERİ

  Kesinleşen sınırlarımıza göre imar planı çalışmaları tamamlanmış ve bağlı bulunduğumuz ,  Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nca 13.10.2010 tarihinde onaylatılmıştır.

  İlk etapta 2011 yılında yapılan ihale ile Ana yollar ve bağlantı yolları açılmış, 2012-2013 yıllarında 2012 yılında ihalesi yapılan Alt Yapı İmalat işleri (Yağmur suyu, Atık su , Temiz su, Elektirik ve Giriş yolu ) bitirilmiş, 2013 yılı sonunda ihalesi yapılan Bölgemiz iç yollarına yol bordürü ve asfalt yapılması işi 2014 yılı Mart ayında TAMAMLANMIŞTIR.

  Bulunduğumuz dönemde ise Enerji Nakil Hattı İhalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

   

  KATILIMCI KURUMLAR ORGAN LİSTESİ

   

  KURUCU ORTAKLAR ORAN* ÜYE SAYISI**
   Ege Bölgesi Sanayi Odası  % 85  13
   Torbalı Ticaret Odası  % 15  2
   Toplam  % 100  15
Kuruluş ve Yapılan Çalışmalar