• Tahsisli Parsel Sayısı : 41
 • Boş Parsel Sayısı : 0

  ADA VE PARSELLER 

              Sanayi parsellerinin büyüklüğü, arazinin fiziksel yapısı el verdiği miktarda talepler doğrultusunda oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak OSB sınırı ve arazinin geometrik yapısı talep listesindeki net alanları karşılayacak büyüklükte sanayi parsellerinin oluşturulmasını kısmen mümkün kılmamıştır. Bu nedenle talep listesinde belirtilen parsel alanlarına yakın parseller üretilmiştir

            Planda talep edilen parsellerin dışında ileride oluşabilecek taleplere yönelik rezerv parseller de oluşturulmuştur. Buna göre oluşan sanayi parsel sayıları ve toplam alanı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

                                                                                                     Tablo 1:Parsel Bilgileri

  SANAYİ PARSELİ

  BÜYÜKLÜĞÜ

  Sanayi Parsel Sayısı

  Sanayi Alanı (Hektar)

  A(3000-5000)

  21

  B (5001-7000)

  5

  C (7001-10000)

  6

  D (10001-20000)

  8

  E(20001-30000)

  1

  TOPLAM

  41

  34.7730