• Tahsisli Parsel Sayısı : 41
 • Boş Parsel Sayısı : 0
    EK1 : Yapı Ruhsat Talep Dilekçesi Eki              
    TORBALI KARMA ve MOBİLYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
    YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
    KATILIMCI :
    YAPI SAHİBİNE AİT BELGELER
    1 Ruhsat Talep Dilekçesi  
    2 İstihdam Taahhütnamesi  (3000 m2 den fazla inşaat alanlarında Sığınak için)  
    3 ÇED Raporu  
    YAPI MÜTEAHHİDİ BELGELERİ
    1 T.C. Kimlik No  
    2 Mal Sahibi ve Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme  
    3 Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS kaydı)  
    4 Ticaret Odası Kaydı  
    5 Vergi Levhası Fotokopisi  
    6 Ticaret Sicil Gazetesi  
    7 İmza Sirküleri ( Noter Onaylı )  
    8 Müteahhit Taahhütnamesi  
    ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ
    1 T.C. Kimlik No  
    2 Şantiye Şefi ve Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme  
    3 Şantiye Şefi Taahhütnamesi  
    4 İkametgah  
    YAPI DENETİM BELGELERİ
    1 Yapıya İlişkin Bilgi Formu ( YİBF )  
    2 Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (her sayfası kaşe ve imzalı)  
    3 Yapı Denetim Firmasının Yapı Denetimi Üstlendiğine Dair Taahhütname  
    4 Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ilk taksidinin Torbalı Mal Müdürlüğü' nün Yapı Denetim Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont  
    5 Yapı Denetim Proje Kontrol Formu ( Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik )  
    PROJE MÜELLİFLERİ BELGELERİ
    1 Büro Tescil Belgesi  (var olanları işaretleyin)
      Mimari 
   
     
   
  Statik
   
     
   
  Elektrik
   
     
   
  Jeoloji
   
     
   
  Jeofizik
   
     
   
      Geoteknik Sorumluluk
   
     
   
  Mekanik
   
     
   
         
    2 Müellif Taahhütnamesi  (var olanları işaretleyin)
      Mimari 
   
     
   
  Statik
   
     
   
  Elektrik
   
     
   
  Jeoloji
   
     
   
  Jeofizik
   
     
   
      Geoteknik Sorumluluk
   
     
   
  Mekanik
   
     
   
         
    PROJELER
    1 Yapı Yeri Uygulama ve Kat Krokisi  
      a Taahhütname  
      Rapor ve krokiler  
      c Yapı yeri Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi  
      d CD (Autocad dxf formatında)  
    2 Mimari Proje 4 Takım  
    3 Statik Projesi 3 Takım  
    4 Statik Hesaplar 3 Takım  
    5 Sıhhi Tesisat Projesi (Mekanik) 3 Takım  
    6 Yangın Tesisat Projesi 3 Takım  
    7 Isı Yalıtım Raporu 3 Takım  
    8 Yangın Tesisat Raporu 3 Takım  
    9 Elektrik Projesi (İdarenin çalıştığı Danışman Elektrik Mühendisi Onaylı)     Danışman Elektrik Mühendisi Cengiz ELMAS  Tel: 0.232.4694440 3 Takım  
    10 Zemin etüt Raporu 2 Takım  
    11 Yangın Algılama, Tahliye, Söndürme Projesi (Yangın Önlemleri Tüm Proje Müelliflerinden Mimar Tarafından Toplanıp, Tek Pafta Olarak Hazırlanır) 3 Takım  
    12 Tüm Projelerin Dijital Ortamda usb bellek içerisinde (çizimlerin dwg formatında, zemin etüt belgelerinin ise PDF formatında) Teslim Edilmesi