• Torbalı OSB'ye Ulaşım

  TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER

   

  1-    Dilekçe

  2-    Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin yapı denetim kuruluşu raporu   

  (Başvuru öncesinde OSB Yönetmelik gereği yapı çevresinde yapılacak 5,00 mt genişliğinde ring yolunun kaplaması dahil yapılmış olması gerekmektedir.)

  3-    Enerji Kimlik Belgesi 

  4-    4 Cepheden Fotoğraflar

  5-    Asansör işletme ruhsatı (asansör varsa)

  6-    Sığınak Raporu (sığınak varsa)

  7-    Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş İlişiksizlik Belgesi

  8-    Vergi Dairesi’nden bina tescil harcının yatırıldığına dair yazı