Torbali Organize Sanayi Bölgesi
Katılımcılarımızın enerjisiyle modern bir Organize Sanayi Bölgesi olma yolundayız!
Katılımcılarımızın enerjisiyle modern bir Organize Sanayi Bölgesi olma yolundayız!

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Bölgemizin Organize Sanayi Bölgesi olarak onaylanmasını takiben sınırlarımız içerisinde  bulunan hazine arazileri ve özel mülkiyete ait şahıs arazileri (rızaen alım, bazıları ise mahkeme yolu ile ) satın alınmış ve bu parselin tamamı TORBALI Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilmiş ve bahsi geçen parsellerin tapuları bölgemiz adına çıkartılmıştır. Ayrıca giriş yolu üzerinde bulunan parsellerde ifraz edilerek kamulaştırılmış ve rızaen  satın alınmıştır.

 

HAZİNE ARAZİLERİNİN DURUMU

Bölgemiz içinde kalan toplam 122.940.13 m2’lik Hazine arazisinin bedeli ödenmiş olup tapuları Bölgemiz adına çıkartılmıştır. Hazine arazilerinin toplamı Bölgemizin yaklaşık % 20 sine tekabül etmektedir.

 

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ZEMİN ETÜD YAPILMASI

Organize Sanayi Bölgesi alanımızın dönemin  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2003 yılında Gözlemsel Jeolojik Etüt işi daha önce yapılmış olup , İmar Planına Esas Jeoteknik Zemin Etüdü işi de tamamlanmış, Bakanlığa vize ettirilmiştir.

 

ALT YAPI ETÜT PROJE VE İMALAT İŞLERİ

Kesinleşen sınırlarımıza göre imar planı çalışmaları tamamlanmış ve bağlı bulunduğumuz ,  Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nca onaylatılmıştır.

İlk etapta Ana yollar ve bağlantı yolları açılmış ve daha sonra ise Alt Yapı İmalat işleri (Yağmur suyu, Atık su , Temiz su, Elektirik ve Giriş yolu ) TAMAMLANMIŞTIR.

Bulunduğumuz dönemde ise Çevre düzenlemesi Enerji nakil hattı yapım çalışmaları devam etmektedir.